top of page
  • S.Jacobs

Wet Excessief Lenen

Bijgewerkt op: 19 okt. 2022


Per 1 januari 2023 treedt de wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap in werking.


De regeling in vogelvlucht:


· De schulden van de dga en diens partner aan iedere entiteit waarin de dga een aanmerkelijk belang heeft moeten bij elkaar worden opgeteld.

· Daarbij gaat het om schulden waarbij het geld uiteindelijk in privévermogen uitkomt;


· Komt deze totale schuld uit boven € 700.000, dan valt het meerdere van deze schuld onder de maatregel: dit surplus wordt aangemerkt als een fictief regulier voordeel (heffing 26,9%);


· De eigenwoningschuld is hiervan uitgezonderd;


· Er geldt geen overgangsregeling voor bestaande gevallen;


· Het eerste toetsmoment is op 31 december 2023.

45 weergaven

Comments


bottom of page