top of page
  • S.Jacobs

Voordelen van een elektrische auto

Bijgewerkt op: 15 apr. 2021

De aanschaf van een volledig elektrische auto wordt op diverse wijzen fiscaal gestimuleerd.

De belastingvoordelen zijn een lagere fiscale bijtelling gedurende een termijn van 60 maanden,

een MRB- en BPM-vrijstelling en een Milieu-investeringsaftrek (MIA).


Gemaximeerd

Voor volledig elektrische auto’s geldt een korting op het bijtellingspercentage van 22%. Dit kortingspercentage wordt de komende jaren in fases afgebouwd. Daarnaast wordt sinds

2019 deze korting gemaximeerd. In 2020 is de korting maximaal € 6.300 (dit komt voor

nieuwe auto's neer op een bijtelling van 8% alleen voor de eerste € 45.000 van de catalogusprijs),

in 2019 was deze korting nog maximaal € 9.000. In 2021 is de korting maximaal € 4.000, in 2022,

2023 en 2024 maximaal € 2.400 en in 2025 maximaal € 2.000. Vanaf 2026 geldt voor alle auto’s

een bijtellingspercentage van 22%.Tabel

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kortingspercentage 18% 14% 10% 6% 6% 6% 5% 0%


Bijtelling 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%


Begrenzing lage tarief 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 N.V.T.


Stel u koopt een auto met een cataloguswaarde van € 70.000. Koopt u de auto in 2020 bedraagt de bijtelling: 8% x € 45.000 + 22% x € 25.000 = € 9.100. In 2021 bedraagt de bijtelling: 12% x € 40.000

+ 22% x 30.000 = € 11.400. Als u de auto derhalve pas aanschaft in 2021 krijgt u te maken met een hogere fiscale bijtelling van € 2.300. Bij 49,5% inkomstenbelasting betekent dit een belastingnadeel

van € 1.138.


MRB en BPM-vrijstelling Voor volledig elektrische auto’s geldt een vrijstelling voor de MRB. Deze MRB-vrijstelling zal naar verwachting tot en met 2024 gehandhaafd blijven. In 2025 zal een 1/4 tarief gelden en vanaf 2026

zal er geen korting meer op de MRB worden gegeven. Tot en met 2024 is de volledig elektrische

auto vrijgesteld van BPM. Vanaf 2025 zal een vast bedrag van € 360 gaan gelden.


Milieu-investeringsaftrek (MIA) Voor een volledige elektrische auto’s kunt u gebruik maken van de MIA. Deze aftrek bedraagt 13,5%.

De elektrische auto komt maximaal voor € 40.000 (investeringsbedrag) in aanmerking voor de MIA.

De maximale aftrek bedraagt derhalve € 5.400. Voor de MIA moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (Let er op dat dit het bestelmoment is en niet het moment van ingebruikneming!) een melding doen bij RVO.nl.

55 weergaven

Commentaires


bottom of page