top of page
  • S.Jacobs

Prinsjesdag 2022

Bijgevoegd treft u aan de belangrijkste wijzigingen voor het komend jaar.


Let op: Alle nieuwe plannen worden pas definitief na een akkoord in de Tweede en Eerste Kamer.
Voor iedereen


Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting box 1 wordt verlaagd met 0,14%.


Voor box 3 geldt vanaf 2023 het volgende:

• Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar € 57.000 per belastingplichtige.

• Het belastingtarief wordt jaarlijks verhoogd met 1%. In 2023 is het belastingtarief dus 32%,

in 2024 is dat 33% en in 2025 is dat 34%.

• Het nieuwe box 3-stelsel zal vanaf het belastingjaar 2026 gelden in plaats van 2025. De Belastingdienst gaat dan uit van het werkelijke rendement op spaargeld, schulden en beleggingen.


De afbouw van de algemene heffingskorting (AHK) wordt ook afhankelijk van het inkomen in box 2 en box 3 vanaf 1 januari 2023. Hierdoor zal de AHK sneller afbouwen voor personen met inkomen in box 2 en box 3.


De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met € 792 in 2023.


De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is niet meer aan te vragen bij kinderen geboren vanaf 1 januari 2025. Vanaf 1 januari 2037 is de IACK dan volledig afgeschaft.


De middelingsregeling wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2023.


Het kabinet schaft de zogenoemde leegwaarderatio niet af vanaf 2023, ondanks dat deze maatregel wel opgenomen was in het coalitieakkoord. Wel wordt de tabel aangepast vanaf 1 januari 2023, waardoor praktisch hetzelfde wordt bereikt. Het hoogste percentage in de tabel wordt 100%. Verhuurde woningen worden hierdoor zwaarder belast.


De komende jaren wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000 is het percentage 2,35%.


Het kabinet wil het nultarief voor btw op zonnepanelen gaan invoeren in Nederland vanaf 2023. Met de invoering van een nultarief hoeven particuliere zonnepaneelhouders zich niet meer te registreren als btw-ondernemer.
Ondernemers met een eenmanszaak of firmant in een VOF


De zelfstandigenaftrek is € 6.310 in 2022 en moet in 2027 zijn teruggebracht tot € 900.

• Voor de zelfstandigenaftrek kom je in aanmerking als je een ondernemer bent en minimaal

1.225 uur per jaar aan jouw bedrijf besteedt. Dit kan dus ook naast je werk in loondienst zijn.

Zorg er wel voor dat je meer uren aan jouw bedrijf besteedt dan aan je werkzaamheden in

loondienst.

• Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is nooit meer dan de winst voor de aftrek voor

zelfstandigen of starters. Gebruik je in een jaar niet het hele bedrag van de aftrek?

Dan mag je het restbedrag in de volgende 9 jaar verrekenen.


De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt vanaf 2023 uitgefaseerd. Vanaf 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet meer worden opgebouwd of aangevuld. Heeft een ondernemer een bestaande oudedagsreserve op 31 december 2022? Dan wordt deze oudedagsreserve volgens de bestaande regels afgewikkeld.Ondernemers met een BV


De tarieven over het box 2-inkomen gaan er vanaf 2024 als volgt uitzien:

Eerste schijf (tot en met € 67.000) 24,5%

Tweede schijf (meer dan € 67.000) 31%

Box 2 is alleen van toepassing op dividenduitkeringen en op verkoopopbrengsten bij verkoop van aandelen in een BV of NV waar minimaal 5% aandelenbezit in zit.


Vennootschapsbelasting gaat voor de kleinere vennootschappen vanaf 2023 omhoog:

Eerste schijf (tot en met € 200.000,-) 19%

Tweede schijf (meer dan € 200.000,-) 25,8%
Schenken en erven

Het kabinet wil de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de zogenoemde Jubelton) verlagen van € 106.671 naar € 28.947 in 2023.
Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2023 is dat tarief 10,4% in plaats van 8%. Dit hogere tarief geldt voor alle verkrijgingen die niet gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling of het 2%-tarief. Bedrijfspanden, tweede woningen, beleggingswoningen, vakantiehuizen en dergelijke worden dus duurder.
Bedrijven met personeel

Op dit moment kunnen werkgevers maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. In 2023 stijgt dit naar € 0,21 per kilometer.


Het minimumloon stijgt vanaf 1 januari 2023 met 10,15% met de reguliere indexatie daarbij opgeteld.


Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2025


23 weergaven

Comments


bottom of page