top of page
  • S.Jacobs

Het verschil tussen een BTW- en marge-auto

Bijgewerkt op: 16 apr. 2021


Het verschil tussen een BTW- en marge-auto


Een margeauto is een auto die door de dealer ingekocht is van een particulier of van een ondernemer die niet BTW plichtig is. Bij doorverkoop van deze auto aan u hoeft de dealer u dan slechts BTW te berekenen over zijn winstmarge op die betreffende auto (in plaats van over de totale prijs). U krijgt dan een factuur waarop geen BTW wordt vermeld en u kunt derhalve ook geen BTW in aftrek brengen. Een BTW-auto is veelal ingekocht van een BTW-plichtige ondernemer. Als u deze koopt, krijgt u een factuur met BTW, welke u als ondernemer in uw BTW-aangifte in aftrek kunt brengen.BTW-auto


Als u een BTW-auto koopt en u bent een BTW-plichtige ondernemer, dan kunt u alle betaalde BTW aftrekken in uw BTW-aangifte (dus zowel op de aanschaf, alsook op de kosten van de auto). Aan het eind van elk jaar moet u dan een correctie toepassen voor het gedeelte dat betrekking heeft op uw privégebruik. In beginsel bedraagt deze correctie 2,7% van de cataloguswaarde. Ik ga er daarbij van uit dat u de auto ook voor prive-doeleinden gebruikt (let u er daarbij op dat anders dan in de inkomsten-belasting voor de BTW de woon- werkkilometers als prive kilometers worden beschouwd). Als u de auto weer verkoopt, moet u daarnaast ook BTW afdragen over de volledige verkoopopbrengst.


Margeauto


Als u als BTW plichtige ondernemer een margeauto, dan heeft u zoals eerder vermeld geen recht op aftrek van BTW. U kunt wel de BTW in de autokosten gewoon aftrekken. Ook hier moet u aan het eind van elk jaar een correctie toepassing voor het gedeelte dat betrekking heeft op uw privégebruik, namelijk 1,5% van de cataloguswaarde (en niet de 2,7% zoals dat bij een BTW-auto het geval is). Als u de auto weer verkoopt, moet u als ondernemer, net als bij een BTW auto BTW afdragen over de verkoopopbrengst. Het maakt daarbij niet uit dat u bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek heeft kunnen brengen.Kilometeradministratie


Voor de volledigheid wil ik nog even opmerken dat u de 2,7% respectievelijk 1,5% alleen gebruikt als u het werkelijke gebruik niet weet, bijvoorbeeld omdat u geen kilometeradministratie heeft bijgehouden. Als hoofdregel geldt dat u voor het privegebruik uitgaat van de formule: BTW-correctie privégebruik = (aantal kilometers privégebruik / totaal aantal kilometers in jaar) x totale BTW op autokosten. Daarbij is het van belang dat u bij de aanschaf van een BTW-auto in de eerste vijf jaar ieder jaar rekening houden met 20% van de aanschaf-BTW. De BTW correctie op basis van het werkelijk gebruik is vaak voordeliger dan de bijtelling van 2,7% respectievelijk 1,5%310 weergaven

Comments


bottom of page