top of page
  • S.Jacobs

Handhaving Wet DBA

De huidige handhaving van de Wet DBA is opgeschort. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2021 in principe geen boetes of naheffingen als achteraf toch een dienstbetrekking wordt geconstateerd. Dit najaar hakt het kabinet de knoop door voor een eventuele verdere verlenging van dit handhavingsmoratorium. Dat blijkt uit de Prinsjesdagbrief van staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) met fiscale moties en toezeggingen over 2020 aan de Tweede Kamer.


Pilot webmodule


Dit najaar volgt eerst een pilot met een aangekondigde webmodule. Die webmodule is een online vragenlijst om opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Na een halfjaar pilot zal worden bezien in hoeverre (gefaseerd) met handhaving kan worden gestart. Het huidige handhavingsmoratorium loopt af op 1 januari 2021. Het kabinet neemt volgens Vijlbrief in het najaar een beslissing over verdere verlenging van dit moratorium. Tijdens het handhavingsmoratorium handhaaft de Belastingdienst alleen als een opdrachtgever kwaadwillend blijkt, of als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen (in de meeste gevallen tot 3 maanden) wanneer blijkt dat sprake is van een dienstbetrekking.

28 weergaven

Kommentare


bottom of page